FIRMA HASÍK VYRÁBÍ A DODÁVÁ

Pro secí stroje všech typů, kombajny, postřikovače, zásobníky krmiv a obilí laciné a spolehlivé.

Ing. Jaroslav Hasík
Makovského 24
59101 Žďár nad Sázavou
Tel/fax: 566 622 396, mob: 603 525 033
E-mail: jaroslav.hasik@seznam.cz
E-mail: jaroslav.hasik@tiscali.cz

1. Zařízení pro vytváření kolejových řádků

Využití nejen pro pneumatické secí stroje, ale po úpravě i pro ostatní secí stroje

1a) UZ-1 -Univerzální zařízení
Obsahuje: zařízení pro vytváření kolejových řádků
hlídání funkcí secího stroje
univerzální hektaroměr

ZAŘÍZENÍ PRO VYTVÁŘENÍ KOLEJOVÝCH ŘÁDKŮ
- meziřádky je možné vytvářet pro jakýkoliv záběr secího stroje a 1 až 12-ti násobek záběru následného stroje, včetně kombinace
secí stroj b= 4m.
postřikovač B= 18m.
- při objíždění překážky možnost zablokovat počitadlo jízd, případně korigovat okamžitou hodnotu jízdy
- zavírací válečky pneumatické, které i při menší poruše gumového válečku zajistí uzavření výsevních hadic a tím plnohodnotné vytvoření kolejových řádků
- možnost ručního ovládání

HEKTAROMĚR
- měří obdělanou plochu s přesností na 1m2 za den, sezónu, dekádu, plodinu a pod. s možností nulování
- signalizuje - otáčení výsevního ústrojí - správnou funkci ventilátoru - minimální zásobu osiva v zásobníku
- ucpání výsevní botky, příp. oddálení výsevní radličky
- uzavření zavíracích válečků

Schéma zařízení


1b) Zařízení kolejových řádků KŘ-1

- meziřádky je možné vytvářet pro jakýkoliv záběr secího stroje a 1 až 12-ti násobek záběru následného stroje,
- při objíždění překážky možnost zablokovat počitadlo jízd, případně korigovat okamžitou hodnotu jízdy
- zavírací válečky pneumatické, které i při menší poruše gumového válečku zajistí uzavření výsevních hadic a tím plnohodnotné vytvoření kolejových řádků,
- možnost ručního ovládání,
- možnost připojení osivoměru.
Výsevní zařízení

 2 .Hektaroměry

DIGITÁLNÍ POČÍTADLO HEKTARŮ

-pro všechny typy pneumatických secích strojů a s přepočítávacím koeficientem pro ostatní stroje
-měří obdělanou plochu v hektarech (s přesností na 10 arů) za den, za sezonu, plodinu, dekádu apod.
- naměřené údaje je možno ponechat v paměti či libovolně nulovat
digitální hektarometr


 

UNIVERZÁLNÍ HEKTAROMĚR  UH -2
pro všechny zemědělské stroje

-měří obdělanou plochu v hektarech (s přesností na 1 m2) za den, sezonu, plodinu, dekádu apod.
- naměřené údaje je možno ponechat v paměti či libovolně nulovat
-pracuje na principu snímání impulsů od pracovního kola nebo i jiné otáčející se pracovní části, hektary počítá ze zadaného průměru kola a pracovního záběru stroje.
-měří a signalizuje dodržení nastavené pracovní rychlosti v rozsahu +-0,5 km za hodinu (vhodné pro postřikovače)
-signalizuje další zvolenou poruchu (např. ucpání mlátičky, teplotu chladící kapaliny atd.)
 
Universální hektarometr

 


 
3. UNIKONTROL -1

-signalizuje poruchové stavy u secích strojů a to výsevního ústrojí, ventilátoru, minimum osiva v zásobníku, ucpání výsevní botky, otáčení výsevní jednotky u strojů na řepu a kukuřici.
Porucha je signalizována blikáním LED diody a sirénou.
Unikontrol

 


4. Snímač stavu sypkých hmot v zásobnících


Použití: osivoměr u secích strojů
signalizace hladiny v obilních silech, zásobnících krmiv a ostatních
sypkých materiálů

Dodáváno jako komplet se signální svítilnou, nebo možno připojit k jiným přístrojům.
Snímač sypkých hmot